2

Obecnie działki bez ogrodzenia to rzadkość. Masywny płot nie tylko sprawia, że w domu i na działce czujemy się bezpiecznie, ale jest także często ważnym elementem dekoracyjnym. Nowoczesne ogrodzenia czy gabiony niekiedy całkowicie odmieniają charakter posiadłości. Niemniej jednak, zanim zdecydujemy się na ich montaż, musimy dowiedzieć się, czy budowy ogrodzenia nie powinniśmy zgłosić do urzędu.

Budowa ogrodzenia – zanim zaczniesz, poznaj przepisy!

Remont czy budowa nowego ogrodzenia to ogromne przedsięwzięcie, zwłaszcza gdy wymarzony płot jest wysoki i składa się z wielu elementów. Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że budowa ogrodzenia może wymagać pozwolenia. Przed montażem płotu warto doczytać, w jakich sytuacjach prawo budowlane nakazuje zgłosić przedsięwzięcie do urzędu. W przeciwnym razie mogą spotkać nas niemiłe konsekwencje, ponieważ w niektórych przypadkach budowa ogrodzenia bez zezwolenia skutkuje sankcjami karnymi. Za naruszenie prawa budowlanego grozi nam między innymi kara pieniężna oraz nakaz demontażu płotu. Co istotne, wszelkie formalności związane z grodzeniem należy załatwiać co najmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem budowy.

Prawo budowlane oraz Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jasno określa przypadki, w których stawianie ogrodzenia musi zostać zgłoszone do urzędu. Pozwolenie na budowę jest konieczne przede wszystkim, kiedy planowany płot ma więcej niż 2,2 metra wysokości.

Należy wspomnieć, że nowo stawiane ogrodzenie musi spełniać pewne warunki, nawet jeżeli jest niższe. Płot mający docelowo poniżej 1,8 metra wysokości nie może być wykończony w niebezpieczny sposób – poszczególne panele niskiego ogrodzenia nie powinny zawierać elementów z tłuczonego szkła, drutu kolczastego czy innych ostrych materiałów. Taki projekt ma zapewnić bezpieczeństwo przechodniów oraz zwierząt.

Ważną kwestią jest to, że właściciel działki musi zgłosić do urzędu budowę ogrodzenia, kiedy ogrodzenie ma dzielić dwa tereny z dużą różnicą wysokości, ponieważ może się to wiązać z koniecznością postawienie muru oporowego, który będzie chronił grunt przed osypywaniem się przy niesprzyjających warunkach pogodowych.

Jak uzyskać pozwolenie na budowę ogrodzenia?

Od niedawna przepisy dotyczące budowy ogrodzenia są mniej restrykcyjne. Niemniej jednak, we wcześniej wymienionych przypadkach stawianie płotu należy zgłosić do urzędu. Formalności warto załatwiać przynajmniej miesiąc przed rozpoczęciem prac budowlanych, gdyż organ administracji architektoniczno-budowlanej na podjęcie decyzji ma aż 30 dni.

Jakie informacje powinny znaleźć się w zgłoszeniu? Przede wszystkim termin planowanych prac oraz ich zakres. Poza tym prawidłowo sformułowane zgłoszenie musi zawierać szkic, który obrazował będzie, w którym miejscu mieścić ma się nowe ogrodzenie. W przypadku, gdy przed upływem miesiąca właściwy organ zgłosi sprzeciw do budowy, właściciel działki ma prawo do odwołania się od negatywnej decyzji urzędu.

Kiedy budowa ogrodzenia nie wymaga pozwolenia?

Warto pamiętać, że stawianie płotu nie zawsze wiąże się z obowiązkiem zgłoszenia do urzędu. Dzieje się tak na przykład, gdy ogrodzenie ma oddzielać sąsiadujące ze sobą działki budowlane. Zgoda nie jest wymagana również w przypadku remontu oraz przebudowy dotychczasowego płotu. Oczywiście, pod warunkiem, że wznoszenie ogrodzenia nie jest zakazane w planie miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

Co ciekawe, od 2015 roku do urzędu nie trzeba zgłaszać również budowy ogrodzenia dzielącego działkę od ulicy, placu zabaw, parku czy innego terenu użyteczności publicznej. Właściciel działki musi jednak pamiętać, że budowa i remont ogrodzenia między sąsiednimi działkami czy od strony drogi, bez pozwolenia jest możliwa tylko i wyłącznie wtedy, gdy projekt płotu zakłada, że ten nie będzie wyższy niż 2,2 metra.

Kategorie

Ostatnie wpisy

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu - nasi specjaliści odpowiedzą na wszystkie pytania. Przedstawimy ofertę oraz doradzimy w najlepszym wyborze!

Skontaktuj się